Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči

Nakladatelství: Albatros Media

Kód: 26603887

Soubor obrázků je určen dětem předškolního věku k rozvíjení řečových dovedností. Zásobu obrázkového a slovního materiálu lze využít ke zjištění vad výslovnosti a procvičení hlásky, kterou se dítě naučí pod odborným vedením v logopedické poradně. Hlásky jsou v knize seřazeny od jednoduchých ke složitým z hlediska vývojového a artikulačního.

Pokud dítě neumí některou hlásku správně vyslovit, obrázky jen pojmenujeme, aby slyšelo správnou podobu dané hlásky. Až se dítě hlásku naučí, obrázky využijeme k jejímu upevnění ve slovech. Abychom dítěti usnadnili zařazení hlásky do slov, nabízíme je k reprodukci – tzn. že dítě po nás opakuje slova, ve kterých umí hlásku vyslovit. Nemusí být pravidlem, že se mu naučenou hlásku daří vyslovit ve všech slovech. 

Ze souboru obrázků lze čerpat náměty k jazykovým hrám i pro děti, které umějí správně vyslovit všechny hlásky.

Tvoření zdrobnělin, rýmování slov, rozvíjení sluchu pro hlásky, nalézání slov s opačným významem, skládání slov, tvoření vět – to jsou hry, kterými si dítě obohacuje slovní zásobu a získává jistotu v celkovém mluvním projevu. 

Správná výslovnost, bohatá slovní zásoba a mluvní obratnost jsou základem úspěšného nástupu do školy.

Počet stran:64 stran

Formát:238x190 mm - brožovaná, šitá 2 skobkami (sešitová)

139 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno