Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Raduga po novomu A2/ 4.díl Učebnice

Nakladatelství: Fraus

Kód: F9476

Jelínek S., Hříbková R., Žofková H. Alexejeva L.

Ve 4. díle je pět tematických celků a rozpracovaná témata ekologie, cestování, ubytování a stravování.

Třetí tematický celek prohlubuje znalosti o Moskvě. Slovní zásoba zahrnuje frekventovaná slova a fráze k tematickým okruhům, komunikativním situacím a řečovým intencím, synonymické, antonymické a slovotvorné vztahy mezi slovy, volná a ustálená slovní spojení.

Slovní zásoba je rozdělena na slovní zásobu povinnou a nepovinnou (rozšiřující). Mluvnické učivo je zaměřeno na časové údaje a číselné výrazy, je doplňován systém časování a skloňování; dále je zahrnut rozkazovací a podmiňovací způsob a podmínková souvětí.

299 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno