Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Retrobuszy - pro 4 žáky

Nakladatelství: Aktivní žák

Kód: AZ0018-1

Učební pomůcka RetrobuSZy je zaměřená na psaní předpon S-, Z-, VZ- ve slovech. Pomůcka obsahuje 96 slov či slovních spojení k doplnění. Zábavnou formou děti přiřazují slova k obrázkovým pravidlům daného tématu. Z druhé strany obrázkových pravidel se nachází správná řešení. Využití této pomůcky je určeno k individuální činnosti.

Žák má za úkol přiřadit slova na kolečkách ke správnému obrázkovému pravidlu. Své řešení si kontroluje na druhé straně obrázků. Každému retrobuSZu náleží dvě kola. Pomůcka obsahuje 96 slov či slovních spojení k doplnění předpon S-, Z-, VZ-.

Význam obrázkových pravidel: shora dolů, směr vzhůru, z povrchu pryč, směr dohromady, změna stavu a dokončení děje, zapamatuj si

OBSAH 1 BALENÍ:

· 6x8 laminovaných obrázkových pravidel se správným řešením

· 96 laminovaných kol se slovy k doplnění

škola obdrží:

2 balení pro 16 žáků

3 balení pro 24 žáků

4 balení pro 32 žáků

1 169 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno