Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Raduga plus 1 PS

Nakladatelství: Fraus

Kód: F4213

Nové přepracované vydání oblíbené učebnice ruského jazyka Raduga po-novomu. Raduga plus je ucelenou třídílnou řadou, která je orientována na osvojování
ruského jazyka na úrovních A1–A2 tak, jak jsou vymezeny ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Proč zvolit právě tuto řadu?

vizuálně a obsahově přizpůsobena potřebám žáků 7.–9. ročníku ZŠ
důraz na zvukovou a grafi ckou stránku jazyka (důkladný nácvik psaní, přízvuk, redukce, rytmus, intonace atd.)
systematické rozvíjení učebních strategií (autokorekce, autonomní učení apod.)
velké množství mezipředmětových vztahů
jednotlivé díly odpovídají úrovním A1.1, A1.2 a A2
Proč používat pracovní sešity?

poskytují cvičení přímo provázaná s obsahem učebnice
souhrný slovníček ČJ-RJ, RJ-ČJ
vyjímatelný přehled gramatiky
mp3 nahrávky rodilých mluvčí zdarma ke stažení pro registrované uživatele na webu vydavatele

199 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno