Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Čtení s porozuměním 3 - Texty a rozbor

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1452

Přiřazování obrázků k textu – porozumění větám v souvislosti celého textu 
Přiřazování obrázku k popisu – porozumění informacím 
Přiřazování odpovídajícího času k textu – porozumění časové posloupnosti děje 
Doplňování slov na začátku řádků textu – rekonstrukce poškozeného textu podle významových a gramatických kritérií 
Doplňování slov na konci řádku textu – rekonstrukce poškozeného textu podle významových a gramatických kritérií 
Řazení řádků textu / složení kousků textu – rekonstrukce roztrhaného textu podle významových, gramatických a grafických kritérií 
Přiřazování dvou dějů podle významu – logická souvislost a posloupnost různých dějů 
Přiřazování otázek k odpovědím – význam slov určený okolním textem 
Odpovídání na otázky – gramatický a interpretační rozbor dialogu – gramatický a interpretační rozbor vtipu
Přiřazování vyjádření podle obsahu – subjektivita a věcný obsah vyjádření

16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO
233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno