Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk Slovní druhy 2 - Neohebné slovní druhy

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1423

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

1 Neohebné slovní druhy 
2 Určování příslovcí pomocí otázek 
3 Určování příslovcí pomocí zjištění vztahů mezi slovy 
4 Příslovce versus přídavná jména 
5 Příslovce versus podstatná jména 
6 Příslovce versus číslovky 
7 Vlastní předložky 
8 Předložky versus příslovce 
9 Předložky versus podstatná jména 
10 Souřadicí spojky 
11 Podřadicí spojky 
12 Vlastní částice 
13 Částice versus spojky 
14 Částice versus příslovce I 
15 Částice versus příslovce II 
16 Určování citoslovcí

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno