Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk - E s háčkem 2

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1426

bě/bje, vě/vje, pě, fě
Na úvod
Čtenářská zběhlost 1
Předpony a slabikování
Kořeny a jejich význam
Výčet slov
Čtenářská zběhlost 2

mě/mně
Na úvod
Tvary osobního zájmena já
Kombinace písmen -mně- uvnitř slov
Příslovce a přídavná jména 2. a 3. stupně
Souhrn

dě, tě, ně
Na úvod
Cvičení

Souhrnná cvičení
Internet je cool věc I
Internet je cool věc II

16 různých karet, určeno pro čtvrtý až pátý ročník ZŠ

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno