Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk 8 nová generace - UČ

Nakladatelství: Fraus

Kód: F0222

Nová generace učebnic českého jazyka je aktualizovanou řadou úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus.

Výhody oproti původní řadě učebnic:

  • více prostoru pro opakování a procvičování (opakování z předchozího ročníku posíleno 2 stranami, za každý tematický celek přidána Souhrnná cvičení),
  • blok Hledání souvislostí více orientován do jazyka/ů a literatury, posílena průřezová témata,
  • nová textová cvičení orientována na práci s textem a porozumění textu, posílení čtenářské gramotnosti,
  • zařazena metoda kritického myšlení a cvičení podle Standardů ZV,
  • navrženo odstupňování učiva, přidána cvičení pro chytré hlavy,
  • doplněna nová pravopisná cvičení a další typy cvičení (zdůvodni, rozhodni, vyhledej...)
  • nová grafická podoba (propojení s interaktivní učebnicí, zjednodušení orientačního aparátu),
  • přidány odkazy do interaktivní učebnice.

V učebnici pro 8. ročník je upraven oddíl Komunikace a sloh, je zde zařazena metoda I.N.S.E.R.T.

179 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno