Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

CD Počítáme zpaměti - multilicence malotřídní

Nakladatelství: Alter

Kód: 095842

CD Počítáme zpaměti - multilicence malotřídní

Zvýhodněná cena pro malotřídní školy. Pro poskytnutí zvýhodněné ceny je nutné zaslat vyplněný formulář s potvrzením školy. Formulář ke stažení viz níže záložka "Podrobný popis".

Soubor více než 8000 početních příkladů pro 1. - 5. ročník ZŠ je multimediálním zpracováním Matematických pětiminutovek I - III (objednávkový kód 092714, 092715, 092716) a pracovních sešitů Počítáme zpaměti I - IV (objednávkový kód 092858, 092859, 092860, 092861). Žáci procvičují sčítání a odčítání v oboru do 20 (I. část), v oboru do 100 (II. část) a násobení a dělení v oboru malé násobilky, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor malé násobilky do 200 (III. část). Znázorňování příkladů v režimu trénink umožňuje dětem příklady znázornit a vypočítat. Napomáhá k vytváření správných matematických představ. Jednoduché ovládání programu umožní efektivní procvičování početních operací s minimem časových nákladů. Jejich práci vyhodnotí, chybné kroky umožní opravit a správné kroky odměňuje. Vhodné i pro děti s poruchou matematických schopností. Pro výuku ve škole je nutno zakoupit multilicenci.

640 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno