Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

1.r. NOVÁ ŘADA

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

8 990 Kč
1 490 Kč
99 Kč
890 Kč
399 Kč
MIUč+ Poznáváme abecedu - učitelská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 1-99-T
239 Kč
MIUč+ Poznáváme abecedu - žákovská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 1-99-4
39 Kč

1.r. TISKACÍ PÍSMO

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

1. r. Čteme a píšeme s Agátou

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

8 990 Kč
MIUč+ Čteme a píšeme s Agátou - na 1 školní rok
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 1A-01-3
1 490 Kč
MIUč+ Čteme a píšeme s Agátou - učitelská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 1A-01-T
890 Kč
MIUč+ Čteme a píšeme s Agátou - žákovská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 1A-01-4
99 Kč

IUč 2. ročník NŠ B

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

8 990 Kč
1 490 Kč
99 Kč
MIUč+ Český jazyk 2 - učitelská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 2-55-T
890 Kč

3. r. Píšeme tiskacím písmem

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

MIUč+ Jak psát tiskacím...- na 1 školní rok
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 3-88-3
299 Kč
MIUč+ Jak psát tiskacím...- učitelská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 3-88-T
179 Kč
MIUč+ Jak psát tiskacím...- žákovská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 3-88-4
29 Kč

IUč 3. ročník NŠ B

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

8 990 Kč
1 490 Kč
99 Kč
MIUč+ Český jazyk 3 - učitelská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 3-55-T
890 Kč

IUč 4. ročník NŠ B

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

8 990 Kč
1 490 Kč
99 Kč
MIUč+ Český jazyk 4 - učitelská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 4-75-T
890 Kč

IUč 5. ročník NŠ B

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

8 990 Kč
1 490 Kč
99 Kč
MIUč+ Český jazyk 5 - učitelská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 5-75-T
890 Kč

2.r. Čítanka

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

4 490 Kč
990 Kč
59 Kč
MIUč+ Čítanka 2 - učitelská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 2-67-T
590 Kč

3.r. Čítanka

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

4 490 Kč
990 Kč
59 Kč
MIUč+ Čítanka 3 - učitelská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 3-67-T
590 Kč

4.r. Čítanka

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

4 490 Kč
990 Kč
59 Kč
MIUč+ Čítanka 4 - učitelská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 4-72-T
590 Kč

5.r. Čítanka

Výuka na dálku s pomocí MIUč+

Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci. Všechny školní a učitelské licence, které škola vlastní, mohou tímto způsobem využívat také žáci po celý školní rok 2020/2021.

Co nové funkce přinášejí učitelům?

Možnost vytvoření vlastní skupiny žáků,

snadnější zaslání e-mailu s aktivním odkazem na konkrétní stranu nebo cvičení v MIUč+ na ucebnice.online celé skupině žáků, 

možnost nastavení dočasného omezení zobrazení řešení u konkrétní MIUč+ pro žáka, 

zjištění, kteří žáci jeho skupiny jsou aktuálně přihlášeni do MIUč+.

Co nové funkce přinášejí administrátorům?

Hromadný import žáků do tříd z tabulek, např. exportovaných z databází školy,

není třeba žákům účty vytvářet, ale lze jim snadno hromadně rozeslat pozvánky k registraci nebo přihlášení,

licence jsou žákům automaticky přiděleny zařazením žáků do tříd (není již potřeba žákům posílat aktivační kódy),

podobně je také k dispozici hromadný import (přidání) učitelů z tabulek, např. exportovaných z databází školy, s rozesláním pozvánek a s automatickým přidělením licencí školy – k dispozici od 11. 11. 2020.

Co nové funkce přinášejí rodičům a žákům?

Stačí jednorázové přijetí pozvánky do kterékoli skupiny nebo třídy dané školy, s případným doplněním registrace, a pak již jen vždy přihlášení a práce s MIUč+ (zařazení do dalších skupin dané školy již probíhá automaticky),

tím žáci okamžitě získají přístup ke všem MIUč+ pro daný ročník, ke kterým má škola učitelskou nebo školní licenci (není již potřeba zadávat aktivační kódy).

Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31. 12. 2020 s tím, že je nadále možné rozesílání odkazů na stránky MIUč+ i žákům nezařazeným do skupin pomocí stávající funkce sdílení odkazu.

Ze stejných důvodů také prodlužujeme platnost všech stávajících školních i učitelských licencí do 31. 12. 2020.

4 490 Kč
990 Kč
59 Kč
MIUč+ Čítanka 5 - učitelská licence
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. , Kód: 5-72-T
590 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno