Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Akce

Papírové učebnice za 1 Kč v hodnotě 50% částky z objednávky IUč - při zakoupení IUč nad 10.000 Kč

Zakoupí-li základní škola v období od 20. 10. 2022 do 31. 1. 2023 na našem webu novaskoladuha.cz nebo prostřednictvím našich distributorů licence interaktivních učebnic v ceně alespoň 10.000 Kč, získá učebnice dle vlastního výběru v hodnotě 50 % uhrazené částky za symbolickou cenu 1 Kč.

Vybírat můžete učebnice pro 2.–9. ročník v následujících předmětech:

Český jazyk, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis, Chemie, Hudební výchova, Informatika (s výjimkou učebnic Matematiky).

JAK UPLATNIT AKCI

1. Objednejte si interaktivní učebnice (IUč) v hodnotě minimálně 10.000 Kč.
2. Ve druhé objednávce objednejte papírové učebnice v hodnotě 50 % objednávky
IUč. Do komentáře uveďte „Učebnice za 1 Kč“.
(Papírové učebnice nad 50 % vaší objednávky IUč budou fakturovány běžnou částkou.)
3. Objednávejte na www.ucebnicevanicek.cz

Akci lze uplatnit na veškeré interaktivní učebnice (IUč). Jejich kompletní nabídku naleznete na www.ucebnicevanicek.cz. Na tuto akci se nevztahují množstevní slevy.
Naše interaktivní učebnice představují pokročilou digitální učební pomůcku – výukový (edukační) software,
a mohou tak být financovány z Národního fondu obnovy za podmínek uvedených na www.edu.cz.

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno